Tyvärr är det vanligt att du som arbetar kring landets vägar inte uppmärksammas i tid av bilister och övriga trafikanter. Det är inte alltid det är tillräckligt med skyltning och nedsatt hastighet vid vägarbetet. Vid ett pågående arbete bör du därför alltid se till att du syns.

Olyckor vid arbetsplatser ute på landets vägar är inte ovanliga. Trots att du placerat ut skyltar om pågående vägarbete och en hastighetsnedsättning till 40 km/h är detta långt ifrån tillräckligt för att du ska kunna arbeta säkert. Att placera ut koner och tillfälliga hinder vid vägarbetet kan naturligtvis bidra till en högre säkerhet, men då har trafiken redan kommit nära. Vad du måste göra är att se till att fånga trafikanternas uppmärksamhet i god tid. Detta görs bäst genom ett eller flera blinkande ljus som du enkelt införskaffar hos www.extraljuskungen.se/varningsljus/blixtljus/ eller någon annan leverantör.

Vikten av varningsljus

Ett blinkande ljus påkallar uppmärksamhet i trafiken vilket gör att de allra flesta faktiskt saktar ner farten. Detta är naturligtvis särskilt viktigt när du arbetar nattetid eller under vintermånaderna, men ska heller inte underskattas under de ljusa timmarna. Ett varningsljus eller blixtljus som syns i god tid berättar för trafikanterna att någonting händer där framme och ger dem möjlighet att reagera. Ett varningsljus kan sitta på ett fordon men kan också placeras på ett väghinder som du vill uppmärksamma.

Du som arbetar utmed landets vägar bör också bära reflekterande skyddskläder, gärna i lysande färger som gult eller orange för att synas bättre. Trots alla försiktighetsåtgärder som du som vägarbetare bemödat dig om att vidta, finns det ändå alltid en risk när du arbetar vid trafikerade vägar. Blinkande varningsljus och reflexer är naturligtvis viktiga, men det betyder inte att du kan känna dig säker. Förutom de varnande signalerna måste du själv vara uppmärksam på den övriga trafiken och inte ta onödiga risker genom att befinna dig alltför nära de passerande fordonen.