I Sverige ingår Miljöpartiet i regeringen. Därför har den här regeringen flera långtgående målsättningar på miljöområdet. Men det finns områden där företrädare för näringslivet går ännu längre. Det gäller bland annat på transportområdet.

Hagainitiativet är ett nätverk av 15 företag, som bildades 2010 och arbetar för att komma till rätta med klimatproblemen. Detta vill man göra genom att minska klimatpåverkan från näringslivet, lyfta fram klimatfrågan som en av de absolut viktigaste framtidsfrågorna, och utgöra en samlingsplats för de företag som går i bräschen och tar ett utökat klimatansvar.

Följande företag ingår i dagsläget i Hagainitiativet:

 • Akzo Nobel
 • Axfood
 • Cocla-Cola Sverige
 • Green Cargo
 • Folksam
 • Fortum Värme
 • JM
 • Lantmännen
 • Löfbergs
 • McDonald’s Sverige
 • HKScan Sweden
 • Preem
 • Siemens
 • Stena Recycling
 • Sveaskog

Samtliga dessa företag har satt egna klimatmål, som innebär att de ska minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 40 % till år 2020.

Fossilfritt Sverige 2040Hagaparken i Solna

Hagainitiativet innebär striktare klimatmål än de som den svenska regeringen har satt upp: i en debattartikel i DN hävdade tio svenska företagsledare att det var fullt möjligt att göra Sverige helt fritt från användning av fossila bränslen till år 2040, vilket är fem år tidigare än i regeringens egen plan. Artikeln undertecknades bl.a. av Lars Andersson, vd på Akzo Nobel, som intervjuas här.

För att kunna uppnå detta krävs det att man hittar drivmedel som är minst lika bra som de petrokemiska, samtidigt som de inte ger upphov till utsläpp av växthusgaser. Ett av dessa bränslen kommer troligen att bli vätgas, som redan idag produceras vid Akzo Nobels anläggningar i Stockvik och Alby. Lars Andersson säger dock att man inte ska låsa sig vid en typ av bränsle, utan att det kommer att krävas flera olika lösningar. Akzo Nobel kommer heller inte, enligt Andersson, att bli någon storproducent av någon form av drivmedel. Däremot kan det bli aktuellt att starta ett dotterbolag som producerar exempelvis vätgas, med Akzo Nobels teknik.