För den oinvigde kan yrket som budbilschaufför verka enkelt – det är väl bara att tuta och köra? I själva verket är det ett ansvarskrävande arbete som ställer krav på många olika färdigheter. Att framföra själva fordonet är bara en del av det hela. Först och främst är du företagets ansikte utåt, en representant för varumärket. För att lyckas bra i yrket bör du även vara flexibel, kunna prioritera och arbeta effektivt.

Har du funderat på att börja jobba på budfirma? Runt om i Sverige finns många olika budfirmor, som till exempel Lillebil.se, där budbilar dagligen utför transporter och leveranser av olika varor och produkter. Men vad krävs egentligen för att lyckas bra i sin yrkesroll på en budfirma? Här kommer ett par saker du behöver behärska, förutom att inneha rätt behörighet på körkortet.

Flera viktiga förmågor behövs

För det första är det viktigt att inse att du som förare av budbil är den som representerar företaget ute hos kund och ute i trafiken. Utifrån din servicenivå och ditt bemötande bestämmer sig kunder för om de vill anlita din budfirma igen eller ej. Därför gäller det att kunna ha ett professionellt sätt att bemöta och hantera de situationer som kan uppstå när man hamnar i olika möten med människor. Goda och långsiktiga relationer med kunderna kan ge ökat ömsesidigt förtroende och förståelse för båda parter.

Ute på körningar, i trafiken och hos kund är det alltid viktigt att du som bud är lyhörd och flexibel. Det är måhända ett slitet ord men likafullt en ovärdelig egenskap om du flera gånger per dag måste fatta egna snabba beslut om rutter, prioriterade körningar eller eventuella oplanerade ändringar på din rutt. Är du bra på att se helheten och vad som blir bäst för alla i långa loppet?

Att bevittna en erfaren förare av budbil in action är snudd på magi. Det är inte ovanligt att en budbilsförare med ett par års erfarenhet hinner med dubbla antalet körningar jämfört med en rookie. Och det handlar nästan aldrig om vem som kan gasa mest med bilen. Ett effektivt arbetssätt kommer dels från erfarenhet men även från förmågan att skapa synergier, dvs win-win situationer. Inom budbranschen är detta oftast detsamma som att så mycket som möjligt hinns med på så kort tid som möjligt.

Så hur går det egentligen till att jobba effektiv och flexibelt? I grund och botten handlar det om att vara fokuserad och inte bli stressad där många andra skulle bli det. Är det lång kö in till en plats för lastning eller lossning så gäller det att ta ett snabbt beslut. Man måste hela tiden ställa frågor av typen:

  • Kan jag parkera på annan plats och lösa leveransen eller ska jag köra nästa paket istället?
  • Hur länge och mycket behöver jag egentligen stanna och prata med varje kund?
  • Om jag fastnar i en kö eller vid en lastplats, hinner jag då sortera min last så att allt går smidigare när jag väl kommer vidare?

Har du det som krävs?

Förmågan att kunna fatta flera snabba beslut varje dag, att vara en professionell och trevlig representant för företaget och att köra och ta hand om sitt fordon är alla egenskaper som vägs in om du vill bli en riktigt bra budbilsförare. Tror du att du har det som krävs är det kanske dags att ge det en chans!