Kvinnlig lastbilschaufförAtt det råder brist på yrkesförare i Sverige är väl känt. Men det slutar inte där. I hela transportbranschen uppgår rekryteringsbehovet till ungefär 10 000 personer, per år.

Varje år utbildas ungefär 1500 nya förare i Sverige. Men behovet är mer än det tredubbla, närmare 5000 förare per år. Personalbehovet i branschen är dock större än så: varje år skulle 10 000 personer behöva anställas. Många företag har dock svårt att hitta rätt kompetens. Därför efterlyser företrädare från branschen fler vägar som kan leda till jobb. Samtidigt måste antalet individer som söker till utbildningar inriktade på transport öka.

I dagsläget tillfredsställer offentliga utbildningar ungefär 60 % av branschens behov av personal, skriver Veckans Affärer. Caj Luoma, som är chef för området utbildning och arbetsmarknad på Transportföretagen, säger att kvaliteten måste höjas på arbetsmarknadsutbildningarna. Man måste bl.a. bli bättre på att samarbeta med elevernas framtida arbetsgivare, alltså företagen i transportbranschen.

Fler kvinnor på åkerierna

Ytterligare ett sätt att få fler att söka sig till transportbranschen är att locka fler kvinnor. 2015 var 12 % av de nyanställda lastbilschaufförerna i Sverige kvinnor, och det finns naturligtvis utrymme för att utöka andelen ytterligare. Lämpligheten att arbeta med transporter sitter inte i Y-kromosomen. Faktum är, att enligt en förstudie som gjorts av TYA är kvinnor bättre än män på att påtala brister i arbetsmiljön. TYA står för Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd, och samlar både företag och fackförbund.

Gamla normer spelar troligen också in. Kvinnorna som svarade på TYA:s studie påtalade vikten av att introducera transportyrken redan i skolan, och visa för unga flickor att det finns en möjlig framtid i branschen. Att branschen är så mansdominerad kan faktiskt vara en fördel för en kvinna som söker sig dit, eftersom hon kan föra in nya erfarenheter och infallsvinklar.