Sverige är ett avlångt land, som är beroende av både export och import. Därför har transportbranschen en viktig uppgift för att landet och handeln ska fungera.

I vårt östligt belägna grannland, Finland, sker 90 procent av godstrafiken på landsväg. Det gör att antalet transportkilometer per gods som transporteras är längre i Finland än i något annat europeiskt land. Sverige kommer inte långt efter. Både vårt land och Finland är avlånga, glesbefolkade länder, med majoriteten av den inte särskilt talrika befolkningen koncentrerad till kusterna och de södra delarna av landet. Men även i inlandet finns invånare som konsumerar produkter av olika slag. Dessutom behövs det infrastruktur och bostäder även i många mindre kommuner, och de material som krävs för dessa satsningar ska fraktas till platserna där de ska användas. Ibland sker detta på räls, men många gånger sker det med gummihjul på asfalt.

Transportbranschen i siffror

Den totala nettoomsättningen för aktiebolagen i transportbranschen år 2015 var 275 miljarder kronor. Detta innebar en ökning med 3,8 procent från föregående år. Totalt omfattar statistiken 23 000 företag i varierande storlek. Att det rör sig om så många företag, och en så stor omsättning, visar hur viktigt det är med transporter i Sverige. För att varor ska levereras till Hällekis, Ringarum, Bunge och många andra platser runt om i landet krävs det transporter. Vi handlar också allt mer på nätet, och dessa varor levereras av svenska transportföretag.

Transportbranschen är beroende av drivmedel till rimliga priser. När drivmedlen blev billigare 2015 förbättrade många mindre företag i branschen sina resultat. Den genomsnittliga lönsamheten för företag inom branschen transport och logistik blev 21,5 procent under detta år, enligt en utredning från LRF Konsult.

De flesta transporter drivs med fossila bränslen, i första hand bensin och diesel. Samtidigt pågår arbetet med att fasa ut fossila bränslen, och en viktig del av detta är att komma till rätta med transportsektorns utsläpp. År 2050 ska den svenska transportsektorn vara fossilfri, har regeringen bestämt. FN har också identifierat användandet av fossila bränslen som en stor fara för klimatet, och därmed i förlängningen för mänskligheten. Vi har redan börjat se klimatflyktingar.

Vad innebär detta? Kommer det att bli omöjligt för den som bor i Boden att beställa hem en ny tv från ett lager i Sverige, eller från utlandet? Faktum är att transportbranschen redan idag tar ett stort ansvar för att minska utsläppen av växthusgaser. Dessutom ska man komma ihåg att samtliga transporter fram till butiken är mer energieffektiva än transporten från butiken, när kunden fraktar hem varan.

Bland de ansträngningar som görs redan idag finns bl.a. satsningar på fordonsgas för att driva lastbilar. Det kommer dock att ta tid att byta ut alla nu existerande fordon mot gasdrivna. Därför spelar bränslen som kan användas i befintliga motorer än så länge en stor roll. Ett sådant bränsle är diesel baserat på tallolja, som kan användas istället för konventionell diesel, eller blandas med vanlig diesel. Företaget Wiklunds, som arbetar med avfallshantering, logistik och uthyrning av kranbilar, har redan blivit 100 % fossilfritt.